مخصوص کاربران غیر حوزوی

کاربران غیر حوزوی جهت ارسال مقاله می بایست مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به شماره کارت ۴۶۳۴ ۰۰۵۸ ۹۹۷۷ ۶۰۳۷ به نام سیده طیبه موسوی نزد صندوق دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واریز و شماره پیگیری را در گزینه های ذیل وارد کنند

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم