واحد ساماندهی مبلغان و تعاملات یکی از واحدهای زیربنایی  واحد فرهنگی تبلیغی است.

این واحد درحوزه‌های مختلف سطح بندی و رتبه بندی مبلغان دینی با رویکرد تخصصی و عمومی و  نظارت و پشتیبانی آن­ها ایفای نقش می‌کند.

این سطح بندی و رتبه بندی در ایجاد  تحكيم و ارتقاء سطح مباني اعتقادي، علمي و مهارتی مخاطبین تأثیر ب­سزایی دارد. همچنین ساماندهی آنان در برنامه ریزی در راستای توانمند سازی در زمینه­های مختلف تبلیغی و نیاز سنجی مناطق مختلف کشور حایز اهمیت است .

 این واحد با هدف برنامه­ریزی برای مبلغان در حیطه های مختلف فرهنگی و تبلیغی و تقسیم بندی بر اساس درخواست مخاطبان عام و خاص جامعه و زمینه­سازی جهت بررسی فعالیت‏های انجام شده در مجموعه معاونت فرهنگی و تبلیغ تشکیل گردیده است تا گام بلندی در نایل آمدن به این هدف ایفا کند تا هیچ سؤالی به اقتضای جامعه هدف بی­پاسخ نماند.

اهداف

 1.  آمایش، شناسایی و ساماندهی مبلغان
 2.    نیاز سنجی و وضعیت سنجی جهت بهره گیری حداکثری از ظرفیت مبلغان
 3.    زمینه سازی جهت بررسی فعالیت‏های انجام شده در مجموعه معاونت فرهنگی  وتبلیغ
 4.    سطح بندی  و رتبه بندی مبلغان  بر اساس معیارهای تعیین شده
 5.    ارتباط با سازمان­ها و مراکز همسو

سیاست‏ها

 1.   رتبه بندی مبلغان در عرصه‏های مختلف با شاخصه‏های مناسب
 2.   ساماندهی مبلغان و تشکیل بانک اطلاعاتی موضوعی- مهارتی
 3.   زمینه سازی برای بهره گیری متناسب و مطلوب در ارگانهای حوزوی و نهادهای مرتبط

شرح وظایف

 •         ساماندهی و نظارت بر پرونده های تبلیغی مبلغان و به روز رسانی آن ها؛
 •         شناسایی، تشکیل و نظارت بر تشکل های فرهنگی تبلیغی؛
 •         شبکه سازی نیروی انسانی فعال در عرصه های فرهنگی تبلیغی؛
 •         شناسایی و اولویت بندی موضوعات تبلیغی در سطح ملی، محلی و منطقه ای؛
 •         مدیریت نفوذ فرهنگی تبلیغی مدارس در سطح محلی،منطقه ای و ملی؛
 •         مدیریت و نظارت بر برنامه ها و فعالیت های فرهنگی تبلیغی؛
 •         مدیریت و نظارت بر تولید و عرضه محصولات فرهنگی تبلیغی؛
 •       پیامدسنجی میزان کارایی و اثر بخشی برنامه ها و فعالیت های فرهنگی تبلیغی،
 •       برقراری ارتباط با سازمان­ها و نهادهای علمی، فرهنگی و تبلیغی همسو به منظور تبادل تجربیات و گسترش همکاری­ها