یکی از وظایف مهم حوزه های علمیه خواهران، توانمندسازی مبلغان در جهت افزایش توانائی­های تخصصی-کاربردی در زمینه تبلیغ و همچنین پاسخگویی و رفع نیازهای جامعه اسلامی می­باشد. لذا با عنایت به محدودیت ظرفیت­های موجود در سیستم آموزشی حوزه­ها و ایجاد، توسعه و تنوع موضوعات فرهنگی، آموزش های عمومی و تخصصی به صورت آزاد و خارج از ساعات رسمی آموزش، امری ضروری است که این مهم در قالب « آموزش های فوق برنامه » در نظر گرفته شده است. «آموزش های فوق برنامه » با هدف ارتقاء سطح علمی و مهارتی مبلغان انجام می شود..

حوزه های علمیه خواهران به عنوان یکی از متولیان اصلی امر آموزش و فرهنگ، نقش مهمی در تربیت مبلغان کارآمد دارد. در همین راستا، دوره های آموزشی تکمیلی جهت مبلغان براساس نیازهای موجود جامعه هدف تعریف می گردد. آگاهی هر چه بیشتر مبلغان، از تکنولوژی ها و روش های پیشرفته علمی و مطلع شدن حوزه­ها از نیازهای فرهنگی و گام برداشتن در جهت تأمین آنها، الگوی دو جانبه ای است که جامعه فرهنگی باید در جهت تحقق آن حرکت نماید تا روند توسعه فرهنگ اسلامی در کشور تسریع گردد.

بنابراین واحد  امور فوق برنامه و آموزش های مهارتی حوزه­ های علمیه خواهران با هدف تربیت مبلغان کارآمد، افزایش مهارت­های تبلیغی، گسترش هر چه بیشتر فعالیت های فرهنگی و ایجاد ارتباط پویا و مداوم بین حوزه و جامعه، با اهداف ذیل، فعالیت می­نماید.

اهداف

 • کمک به ارتقای سطح دانش دینی و فرهنگ سالم در جامعه
 • ایجاد زمینه مناسب برای افزایش دسترسی به آموزش تخصصی تبلیغ
 • ارائه آموزشهای مداوم برای مبلغان
 • تامین نیازهای تبلیغی مراکز آموزشی و فرهنگی
 • ارتقا و به روز کردن دانش دینی و مذهبی جامعه
 • ارتقای جایگاه حوزه­ها در فرایند توسعه فرهنگ اصیل اسلامی و در میان جامعه فرهنگی کشور؛

سیاست­ها:

آموزش­های فوق برنامه با تکیه بر اصول و مبانی ذیل طراحی و برنامه ­ریزی می­گردد :

بازآموزی و آموزش تکمیلی برای مبلغان و دانش آموختگان حوزه­ها

آموزش تخصصی و کاربردی با کارکردهای تبلیغی با توجه به اقتضائات جامعه هدف

 ارائه دوره های آموزشی کوتاه مدت براساس نیازهای جامعه هدف

آموزش­های این مرکز در راستای ارتقای دانش، توانش، نگرش و در نهایت ارتقای رفتار و عملکرد مبلغان، دانش­آموختگان، طلاب و همچنین فعالان فرهنگی جامعه ارائه می شود و به دو شکل آموزش های کوتاه مدت و بلند مدت ارائه خواهد شد.

آموزش های کوتاه مدت:

آموزش های کوتاه مدت بخشی از آموزش های تخصصی آزاد است که به صورت دوره های آموزشی کوتاه مدت به دو شکل: الف) دوره های آموزشی حضوری و ب) دوره های آموزشی غیرحضوری و مجازی برگزار می شود .

بخشی از این آموزش ها کوتاه مدت است که به صورت دوره های آموزشی یک روزه(۸ساعت)، دو روزه(۱۶ساعت) و سه روزه(۲۴ساعت) به شکل های نیم روز و یا روز کامل برگزار می شود و فراگیران پس از اتمام دوره و موفقیت در آزمون های مربوط، می توانند با پرداخت هزینه های پیش بینی شده، گواهینامه پایان دوره دریافت نمایند.

بخشی از آموزش های کوتاه مدت است که در قالب دوره­های مجازی به دو شکل برخط (آنلاین) و برون خط (آفلاین)  بر اساس نیاز مخاطبان و همچنین با هدف ارتقای سطح علمی، فرهنگی و مهارتی جامعه هدف، توسط اداره کل تبلیغ، برنامه ریزی و اجرا می شود.

آموزش های بلندمدت:

آموزش های بلندمدت بخشی از آموزش های تخصصی فوق برنامه است که به صورت دوره های آموزشی بلندمدت و در قالب ترم های پیوسته و متوالی، عمدتاً به شکل دوره های آموزشی و مهارت آموزی پودمانی و بر اساس نیاز مخاطبان و جامعه هدف برگزار می شود. فراگیران پس از اتمام این دوره ها و موفقیت در آزمون های مربوط، می توانند گواهینامه پایان دوره دریافت نمایند.

ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی در زمینه فرهنگی به سازمان­ها و ارگان­ها

واحد آموزش‌های تخصصی فوق برنامه در نظر دارد خدمات مشاوره ای و تکمیلی در حوزه های زیر را به نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی ارائه نماید:

 • نیازسنجی، نیازآفرینی و اولویت بندی نیازهای آموزشی؛
 • برنامه ریزی و طراحی دوره های آموزشی؛
 • رصد و ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی و ممیزی واحد آموزش؛
 • مشاوره در زمینه ارتقای فرایند مدیریت آموزش سازمانی؛
 • برگزاری دوره­های آموزشی فرهنگی، هنری

برگزاری سمینارهای آموزشی در زمینه­ های فرهنگی تبلیغی برای سازمان­ها و ارگان­ها

واحد آموزش‌های تخصصی فوق برنامه همچنین با توجه به تجارب ارزشمندی که در زمینه برگزاری سمینارها و دوره­های آموزشی دارد می­تواند در این زمینه به نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی مشاوره ارائه نماید و در صورت نیاز مجری سمینارها و دوره­های آموزشی باشد. (البته باید یه سری شرایط برای این درنظر گرفته بشه)

برنامه های در دست اقدام

 • ایجاد سامانه آموزشی
 • شناسایی و گروه بندی مبلغان از نظر علمی و مهارتی بر اساس داده های اداره ساماندهی
 • تدوین و تنظیم نظامنامه آموزشی طلاب در حال تحصیل با احتساب ترم های تحصیلی آنان برای ورود به عرصه تبلیغ در جهت ساختارسازی مدیریت آموزشی
 • تدوین و تنظیم هرم آموزشی و مهارتی مبلغان و دانش آموختگان با دو رویکرد عمومی و منطقه ای (براساس اطلاعات موجود در اداره ساماندهی)
 • تعیین نیاز هریک از مبلغان بر اساس سامانه اطلاعاتی موجود و تنظیم چارت آموزشی هر مبلغ
 • راه اندازی صفحه آموزشی مبلغان و ارائه کارنامه آموزشی در هر مرحله آموزشی برای ارتقاء رتبه مبلغ
 • زمینه سازی جهت فعالیت نیروهای آموزش دیده در عرصه اموزش، پژوهش، تبلیغ و تولید محتوا با عقد تفاهم نامه با نهادهای مرتبط
 • برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی آزاد برای تمام اقشار جامعه