برگزاری جلسه معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان خوزستان با معاون پژوهش دانشگاه شهید چمران

برگزاری جلسه معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان خوزستان با معاون پژوهش دانشگاه شهید چمران

سرکارخانم مطوس معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران همراه با معاون پژوهش مدرسه علميه تخصصی (الزهرا سلام الله علیها) اهو...

ادامه مطلب

برگزاری جلسه کمیته اجرایی همایش ملی "ملزومات، سازوکارها و موانع تحقق الگوی سوم زن مسلمان"

برگزاری جلسه کمیته اجرایی همایش ملی “ملزومات، سازوکارها و موانع تحقق الگوی سوم زن مسلمان”

در راستای برگزاری همایش ملی "ملزومات، سازوکارها و موانع تحقق الگوی سوم زن مسلمان"، جلسه کمیته اجرایی این همایش با...

ادامه مطلب