راهنمای نویسندگان

شرایط و شیوه‌‎نامه نگارش مقاله

تصویر همایش ملزومات؛ سازوکارها و موانع تحقق الگوی سوم زن مسلمان

الف) شرایط عمومی

مقالات ارسالی باید برخوردار از صبغه تحقیقی- تحلیلی، ساختار منطقی، انسجام محتوایی و مستند و مستدل بوده و با قلمی روان و رسا به زبان فارسی نگارش یافته باشند.

مقالات خود را در محیط WORD با پسوند Doc از طریق وبگاه همایش https://alzahra-ahvaz.ir/hamayesh/ارسال نمایید.

حجم مقالات حداکثر در ۲۵ صفحه (۳۰۰ کلمه‏ای) تنظیم شود. از ارسال مقالات دنباله‏دار جدا خودداری شود.

مشخصات کامل نویسنده شامل: نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی / تحصیلات، نشانی کامل پستی، نشانی صندوق الکترونیکی، شماره تلفن تماس، شماره دورنگار، مؤسسه علمی وابسته، به صورت فایل جداگانه همراه مقاله ارسال شود.

مقالات ارسالی نباید قبلاً در نشریات داخلی و یا خارجی و یا به‌عنوان بخشی از یک کتاب چاپ شده باشند. و نیز همزمان برای چاپ به سایر مجلات علمی ارسال نشده باشند.

ب) نحوه تنظیم مقالات

مقالات ارسالی باید از ساختار علمی برخوردار باشند؛ یعنی دارای عنوان مشخصات نویسنده، چکیده، کلیدواژه‏ها، مقدّمه، بدنه اصلی، نتیجه و فهرست منابع باشند.

چکیده: چکیده فارسی مقاله (در صورت امکان به همراه چکیده انگلیسی) حداکثر ۱۵۰ کلمه تنظیم گردد و به اختصار شامل: بیان مسئله، هدف پژوهش، روش و چگونگی پژوهش و اجمالی از یافته‏های مهم پژوهش باشد. در چکیده از طرح فهرست مباحث یا مرور بر آنها، ذکر ادلّه، ارجاع به مأخذ و بیان شعاری خودداری گردد.

کلیدواژه ‏ها: واژگان کلیدی بین ۳ تا ۵ واژه و با استفاده از کاما( ،)از هم جدا شوندو مرتبط با محتوا که ایفاکننده نقش نمایه موضوعی مقاله باشد.

مقدمه: در مقدّمه مقاله، مسئله تعریف، به پیشینه پژوهش اشاره، ضرورت و اهمیت پژوهش طرح، جنبه نوآوری بحث، سؤالات اصلی و فرعی، تصویر اجمالی ساختار کلی مقاله بر اساس سؤالات اصلی و فرعی مطرح و مفاهیم و اصطلاحات اساسی مقاله تعریف گردد.

بدنه اصلی: در سامان‏دهی بدنة اصلی مقاله؛ چارچوب نظری یا مفهومی، روش تحقیق و یافته های تحقیق به طور جداگانه مد نظر قرار گیرند.

نتیجه گیری: نتیجه بیانگر یافته‏های تفصیلی تحقیق است که به‌صورت گزاره‏های خبری موجز بیان می‏گردد. از ذکر بیان مسئله، جمع‏بندی، مباحث مقدّماتی، بیان ساختار مباحث، ادله، مستندات، ذکر مثال یا مطالب استطرادی در این قسمت خودداری شود.

فهرست منابع: اطلاعات کتاب‌شناختی کامل منابع و ماخذ تحقیق (اعم از فارسی، عربی، و لاتین) در انتهای مقاله بر اساس شیوه زیر آورده می‌شود:

نام خانوادگی و نام نویسنده، (سال نشر) نام کتاب، (ترجمه یا تحقیق)، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر.

نام خانوادگی و نام نویسنده، (سال و ماه یا فصل نشر) «عنوان مقاله»، نام نشریه، شماره نشریه، صفحات ابتدا و انتهای مقاله.

آدرس‌دهی:

آدرس‌دهی باید درون¬متنی باشد: (نام نویسنده، سال نشر، صفحه)

ج) یادآوری

 – جهت حمایت از نویسندگان مقالات برگزیده همایش در مجلات علمی معتبر چاپ می شوند. 

– مطالب مقالات مبین آراء نویسندگان آنهاست و مسئولیت آن نیز بر عهده آنهاست.

– مقالات دریافتی، نرم ‏افزارها و… در صورت تأیید یا عدم تأیید بازگردانده نمی‏شود.