لوگوی مدرسه علمیه تخصصی الزهرا
گزارش های معاونت پژوهش, گزارش های همایش

گزارش کرسی ترویجی چیستی حجاب اسلامی از دیدگاه قرآن

گزارش کرسی ترویجی چیستی حجاب اسلامی از دیدگاه قرآن

گزارش کرسی ترویجی چیستی حجاب اسلامی از دیدگاه قرآن

سومین کرسی علمی و ترویجی توسط گروه تفسیر و علوم قرآن موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) قم با همکاری دبیرخانه همایش ملی ملزومات، سازوکارها و موانع تحقق الگوی سوم زن مسلمان در مورخ شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ در سالن موسسه امام خمینی (ره) برگزار شد. این کرسی با ارائه حجت الاسلام دکتر احمد طاهری نیا، ناقد اول ایشان حجت الاسلام دکتر صادق گلستانی و ناقد دوم حجت الاسلام دکتر مجید شمس کلامی بودند. مدیر این کرسی حجت الاسلام سید مهدیار محممودی بودند و این جلسه به صورت آنلاین هم برگزار شد.

دکتر طاهری نیا در این نشست با موضوع “چیستی حجاب اسلامی از دیدگاه قرآن” فرمودند که بخشی از اشکالات و ابهاماتی که امروزه در مسئله حجاب اسلامی مطرح است از قبیل: اشکال در محدوده و مواضع پوشش، ابهام در فردی و اجتماعی بودن آن، اشکال در الزامی یا اختیاری بودن حجاب، جواز یا عدم دخالت حکومت اسلامی در آن و الزام زنان بر رعایت حجاب در عرصه عمومی،  ناشی از روشن نبودن ماهیت حجاب اسلامی و عدم تعریف دقیق و جامع از آن است چرا که نه در متون فقهی به آن پرداخته شده و نه در پژوهش های علمی به درست تبیین شده است.

حجت الاسلام طاهری نیا بیان کردند که پژوهش حاضر به هدف پاسخ به برخی از این اشکالات و رفع پاره اي از ابهامات به بررسی چیستی حجاب اسلامی از دیدگاه قرآن، از دو بعد حکم حجاب و متعلق آن پرداخته اند. ایشان فرمودند که به این نتیجه رسیده است که «حجاب اسلامی» از نظر متعلق عبارت است از پوشش همه اندام زن از پا تا به جز سر صورت و دستها تا مچ و این عمل چون در ارتباط با مردان نامحرم است یک رفتار اجتماعی است نه یک رفتار فردی و شخصی و از نظر حکم اولا یک دستور الزامی و وجوبی است نه اختیاری و ثانیا از سنخ احکام اجتماعی است نه فردی.

استاتید ناقد بعد از تشکر از دقت نظرهای نویسنده در تدوین مقاله در نقد مطالب جناب طاهری نیا نکاتی را در خصوص تفاسیر از لغات قرآنی بیان فرمودند  و دکتر طاهری نیا پاسخ های خود را مطرح نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *