لوگوی مدرسه علمیه تخصصی الزهرا
گزارش های معاونت پژوهش, گزارش های همایش

گزارش نشست الگوی سوم حکمرانی، الزامات و چالش ها

گزارش نشست الگوی سوم حکمرانی، الزامات و چالش ها

گزارش نشست الگوی سوم حکمرانی، الزامات و چالش ها

به گزارش پایگاه پژوهشی معاونت پژوهش مدیریت سیستان وبلوچستان نشست علمی_پژوهشی شماره ۴۳ در راستای همایش “ملزومات سازوکارها و موانع تحقق الگوی سوم  زن مسلمان” با ارائه سرکارخانم دکتر ناهید سلیمی، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن وخانواده، با موضوع “الگوی سوم حکمرانی، الزامات و چالش ها” مورخ سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۰ صبح به صورت برخط برگزار شد.

ایشان بحث را چنین آغاز کردند که در نسبت الگوی سوم و حکمرانی وقتی درباره نسبت دو مفهوم صحبت می شود قدم اول باید مختصات هر دو بررسی شود؛ چه الگوی سوم و چه حکمرانی. مختصات، الزامات، موانع و چالش هایی که حکمرانی با آن مواجه است چیست؟ کلان مساله که اینجا مطرح می شود این است که زنان چه نسبتی با حکمرانی برقرار می کنند؟ و چه الزاماتی ایجاد می شود؟ چه توجهاتی باید داشته باشند؟ چه وظایفی دارند؟

حکم رانی متضمن چشم اندازهای جامعه است که با تبادل بین نیروها و مدیریت بین اراده ها مدیریت می کند. یک نظام اسلامی همیشه باید روح پیشرفت در آن حس شود از کارگزار رسمی تا غیر رسمی بدنه اجتماعی؛ بنابر این باید به چشم اندازهایی برسیم که توازن بین نیروها انجام شود و این موضوع در مسیر پیشرفت اتفاق می افتد، رهبری هم بر آن تاکید داشتند.

ایشان فرمودند که زنان بخش اعظم یا نیمی از اراده های جمعی هستند. ذیل هرالگویی باید انسان هایی باشند که در این مسیر قدم بر میدارند و در این مسیر وظیفه خود را می دانند. اگر الگوی ما بازگشت زن به جامعه و توازن بین شغل و خانه داری یا مادری باشد مهم است که آن افراد و اراده ها نسبت به این کار ویژه ها تعریف شوند تا این کار ویژه ها تقویت شده و جامعه اسلامی به سمت چشم انداز ها حرکت کنند. ما در بحث الگو دهی به این نکته باید توجه داشته باشیم که الگوها مسائل جمعی برایشان مهم باشد صرفا مسائل فردی و حقوق فردی برایشان مهم نباشد .

بحث بعدی که استاد سلیمی مطرح کردند نسبتی است که حکمرانی با الگوی سوم برقرار می کند. الگوی سوم در نظام حکمرانی باید یک کلان مساله عمومی بدانیم. بحث زنان در الگوی سوم بحث منفک از عرصه عمومی و سایر نهاد ها و ساختارها نباید ببینیم. چرا که این موضوع یعنی زنان و خانواده در مرکز نهادها و شبکه های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی قرار دارند. بنابراین نکته مهم این است که هر کاری و هر تدبیری که در این حوزه انجام می دهیم در بحث الگوی سوم بیاندیشیم تمام ساختارها و تمام نهادها را متاثر می کند و تاثیر می پذیرد و این مورد سه الزام برای ما می آورد:

اول؛ دایره ذینفعان را گسترده می کند؛ یعنی وقتی درباره الگوی سوم فکر می کنیم از تک مخاطب و تک جنسیتی بودن باید بپرهیزیم.

دوم این که برای محیط یعنی نهادها، زیر ساخت ها، جریان ها و  هم برای ابزارها اصالت قائل شویم. ابزارها باید به کار بیاید و آنها هم باید به استخدام در بیاد. ابزار ها همچون ابزار های علمی، هنری، رسانه ای، فناوری های نرم و سخت هستند. همه اینها ابزار هایی هستندکه برای بسط الگوی سوم باید مد نظر باشند و در جهت اهداف، منافع و سلایق حاکمیتی آنها را به استخدام در بیاوریم.

سوم عاملیت زنان است که نقش بسیار مهمی را در بحث اجتماعی و نسبت بین الگوی سوم و حکمرانی و اهداف حاکمیت ایفا می کند.

ایشان در ادامه به تبیین و تعریف عاملیت زنان پرداختند از تک بعدی نگریستن به عاملیت زنان برحذر داشتند.

استاد سلیمی در پایان به اهمیت شخصیت پردازی به شکل وسیع آن و برای تمام اقشار زنان تاکید نمودند وگفتند که نباید به سمت یک شخصیت ابر زن که مادر ۴ فرزند است و یک کارآفرینی انجام داده و یا هیات علمی می باشد مد نظر باشد. بلکه باید شخصیت پردازی هم دایره آن گسترده باشد و زنان متنوع و اراده های متکثر را شامل شود در این صورت الگوی سوم به یک رویای جمعی تبدیل می شود و یک تصویر مطلوب داریم که بدنه اجتماعی با آن ارتباط برقرار میکند و در مسیر آن و رسیدن به آن حرکت خواهند کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *