لوگوی مدرسه علمیه تخصصی الزهرا
گزارش, گزارش

گزارش نشست علمی پیرامون تحقق الگوی سوم زن مسلمان ایرانی

گزارش نشست علمی پیرامون تحقق الگوی سوم زن مسلمان ایرانی

گزارش نشست علمی پیرامون تحقق الگوی سوم زن مسلمان ایرانی

حجت الاسلام دکتر طاهر ی بعد از پرداختن به مقدماتی از زن صدر اسالم و وضعیتی که دختر و زن در صدر اسلام داشت و بدون هویت بودن دختر در آن زمان و چالش پیامبر صلی الله علیه آله برای هویت دادن به دختر و ارزش دادن به شخصیت دختر چنانکه زمانی که دختر پیامبر وارد می شد می فرمودند: بوی بهشت می آید و عرایض خود را با آیاتی از قرآن مستند کردند .

وی افزود پیامبر یک الگوی اسلامی با معرفی بانویی مثل خدیجه و حضرت فاطمه به مسلمانان معرفی می کند . وی بیانات خود را با سوالی ادامه می دهد، که زن مسلمان امروز در حال تاثیرگذاری بر زن و دختر ایرانی و غیرایرانی است ؟ آیا در حال تاثر از بانوان دنیاست؟ زن مسلمان در حال حاضر در حال تاثیر بر عالم است یا تأثر از عالم هست؟ زنی که قرار بود الگو باشد الان در حال تاثیر گرفتن است .

وی چند نمونه بیان فرمودند امروز در حیات اجتماعی مان در الگوی اول زن ، الگوی خدمتکاری است وقتی سریال‌هایی پخش می شود در تلویزیون و زنانی مثل اوشین، یانگوم و دونگی را در هفته چندین بار می بینند در ذهن افراد بخصوص بچه ها تثبیت می شود.

امروزدختران دنبال الگوی کره‌ای هستند. آنها زن غربی را با الگوی بهترین دانش پزشکی، بهترین آشپز، بهترین سنت، بهتر ین تمدن به زن شرقی انتقال می‌دهند.

الگوی دوم غربی الگوی مردوارگی کردن است. مردوارگی دراشتغال، در سبک زندگی، مدل پوشش، اینها هیچ نسبتی با معارف اهل بیت ندارد. امروز زن ایرانی می‌گوید من باید کاری را انجام بدهم که مرد انجام می‌دهد.

آیا این همان الگوی اسوه‌ای زن مسلمان است؟ آیا اینکه ما می‌گوییم الگوی سوم زن مسلمان، ما مخالف حیات اجتماعی زنانیم؟ نه قطعا فرهنگ اهل بیت فرهنگ اسوه شدن هست انقدر دختر در فرهنگ ما اهمیت دارد که من می‌گویم دختر عین امامزاده‌هایمان محترم است.

چرا که اطراف قبر امام حرم درست می‌کنیم. برای دخترمان حریم درست کردیم . تنها در فرهنگ مسلمانان دختر حریم دارد. ما می‌گوییم محرم دارد و محارمش اطرافش باشند. قلب جامعه که اساسش هست دختران هستند و دورش حرم است. مراقب دارد بی صاحب نیست .

نفقه یعنی دختری که محترم است باید تمام مخارجش را یک مرد تامین کند: سکونت، خوراک، پوشاک و غیره اگر کسی بخواهد وارد این حر یم بشود باید هز ینه بدهد.

چه چیزهای سنتی که از بین رفت! مثل روگشا و زیر لفظی مردان باید بها می‌دادند تا بتوانند اولین بار صورت دختر را ببینند. یا صدایش را بشنوند.

ما باید روی زن مسلمان ایرانی بایستیم و پافشاری کنیم چون در زمانی پای اعتقاداتش ماند و فدایی داده. زمان فتوای میرزای شیرازی زن بود که پای آن وایساد.

عمل این خانم صرفا فتوای دینی است . مبارزه با شاه است . شکوندن قلیان مقابله با استثمار انگلیسی است و تبعیت از مرجع تقلید و اتصال به امام زمانش است.

این یک رسالت اجتماعی سیاسی و مقابله با کفر است تا اینکه این زن ایرانی در دوران انقلاب و در زمان جنگ برای اعتقاداتش بچه فدا می کند و هدیه می‌دهد. اما چه شد که این زن امروز نمی‌تواند برای دختر خودش این اعتقادات و ارزش‌ها را تبیین کند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *